ĐBQH bày tỏ ý kiến về quyết định gây xôn xao dư luận của ông Đoàn Ngọc Hải - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL