Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân lần đầu tiên biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL