Đóng cửa hàng loạt cơ sở kinh doanh xăng dầu của "đại gia" buôn hàng giả Trịnh Sướng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL