Dùng điện thoại khi qua đường có thể bị phạt gần 150 nghìn đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL