Được CSGT cứu giúp, đại tá quân đội về hưu viết thư cảm ơn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL