Hải Dương: Công ty gặp sự cố khiến cả khu vực bị phủ vàng bởi hóa chất - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL