Hơn 1.700 học sinh ở Hạ Đình được thăm khám sức khỏe tổng quát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL