iPhone X và các mẫu Macbook của Apple bị phát hiện lỗi phần cứng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL