Không của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Có của Giáo sư Trần Duy Quý - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL