(Kỳ 1) 600 năm bị giam dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không sợ, hận, và nhớ ai nhất? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL