Lần đầu tiên, ngành rau quả xuất siêu đạt gần 2 tỷ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL