Lễ khai giảng "đặc biệt" tại trường học ở xã nghèo nhất Nghệ An - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL