Licogi có Chủ tịch HĐQT mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Tổng công ty Licogi (Mã: LIC) vừa ra quyết định bầu ông Đinh Việt Tùng (sinh năm 1974), thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.