Muốn tắt quảng cáo trên Facebook người dùng phải trả 7 USD/tháng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL