Mỹ bác tin đồn sơ tán nhân viên khỏi căn cứ quân sự Iraq - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL