Nỗi khổ của dân ở vùng nước nhiễm phèn được giải tỏa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL