Phương Khánh được huấn luyện tại lò đào tạo hoa hậu Philippines trước khi tới Miss Earth - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL