SCIC dự kiến thoái vốn tại SGC, thu về gần 400 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL