Tài liệu giải mật tiết lộ quá trình chế tạo bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL