Tài sản bốc hơi 130 tỷ đồng, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL