Thi THPT quốc gia 2019: Những vật dụng nào được mang vào phòng thi? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL