Thiên nhiên kỳ thú: Sét xuất hiện trong tro bụi khi núi lửa phun trào - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL