Tin tức giải trí mới nhất ngày 7/10: Hồng Vân sợ đến 75 tuổi không còn ai mời show - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL