Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL