Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới, ông Kim Jong-un đích thân giám sát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL