Trung Quốc: Nổ lớn tại nhà máy hóa chất, hơn 10.000 người phải sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL