Vị khách đặc biệt của các sạp báo vỉa hè có hơn 20 năm tuổi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL