Monday, 25/01/2014 | 20:00 PM GMT+7

Ngắm những khu vườn độc đáo dưới nước

(ĐSPL) - Khu vườn độc đáo này nằm hoàn toàn dưới nước và càng đặc biệt hơn khi nó được xây dựng trong bể cá.

Song Tú (Theo Mnn.com)

Bể cá Wild west
Bể cá Wild west
Bể cá Charm of Light
Bể cá Charm of Light
Bể cá Way to heaven
Bể cá Way to heaven
Bể cá Сhange Of Seasons
Bể cá Сhange Of Seasons
Bể cá Morning forest
Bể cá Morning forest
Bể cá Stepping Out into the Valley
Bể cá Stepping Out into the Valley
Bể cá Windtalkers
Bể cá Windtalkers
Bể cá Forest Lair
Bể cá Forest Lair
Bể cá Old tree
Bể cá Old tree