Saturday, 04/12/2013 | 10:05 AM GMT+7

Ngắm tàu khu trục mang tên lửa của các cường quốc thế giới

(ĐSPL) - Tàu khu trục góp phần nâng cao sức mạnh hải quân của các nước. Cùng ngắm những tàu khu trục mang tên lửa của các cường quốc trên thế giới.
 
Song Tú (Theo Xinhuanet)
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường loại 052C của Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường loại 052C của Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường loại  052D  của Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường loại 052D của Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục KDX của Hải quân Hàn Quốc
Tàu khu trục KDX của Hải quân Hàn Quốc
Tàu khu trục mang tên lửa F-124 của Hải quân Đức
Tàu khu trục mang tên lửa F-124 của Hải quân Đức
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 45 của Hải quân Anh
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 45 của Hải quân Anh
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 22350 của Hải quân Nga
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 22350 của Hải quân Nga