Thứ tư, 19/08/2020 | 21:36 GMT+7

3 giám đốc sở ở Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo là ai?

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 3 giám đốc sở.

Chiều ngày 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa phát đi thông báo về xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo thông báo kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Theo đó, ngày 7/8, tại Hội trường Tỉnh ủy (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông là Tỉnh ủy viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc sở Xây dựng.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Đối với ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, với cương vị là Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam bằng hình thức Cảnh Cáo.

Đối với ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường, theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh Cáo.

Hoàng Yên