Thứ ba, 15/09/2020 | 19:41 GMT+7

3 giám đốc sở ở Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo là ai?

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với 3 giám đốc sở, gồm các ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc sở Xây dựng; Trần Hòa Nam - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Võ Tấn Thái – Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 15/9, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận UBND tỉnh đã ra quyết định kỷ luật sáu cán bộ là giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành. Đây là bước kỷ luật hành chính sau khi những cán bộ lãnh đạo này bị kỷ luật về mặt đảng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cảnh cáo đối với ba giám đốc sở, gồm các ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc sở Xây dựng; Trần Hòa Nam - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Võ Tấn Thái – Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường (TN-MT).

Các cán bộ trên bị kỷ luật vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian nắm giữ cương vị chủ chốt tại các sở của tỉnh Khánh Hoà.

3 giám đốc sở ở Khánh Hòa bị kỷ luật từ trái qua: Ông Võ Tấn Thái, ông Lê Văn Dẽ và ông Trần Hòa Nam. Ảnh: Công an Nhân dân

Theo thông báo kết luận của Tỉnh uỷ Khánh Hoà, ông Lê Văn Dẽ với cương vị Giám đốc sở Xây dựng (2011-2019) đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025, vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Ông Trần Hòa Nam, với cương vị là Phó giám đốc (4/2010-4/2012) và Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư (6/2015-2019) đã vi phạm Luật Đầu tư 2005. Còn ông Võ Tấn Thái với cương vị Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư (8/2008-6/2015) và Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường (6/2015-2019) đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013. Các cán bộ này bị kỷ luật vì còn vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Vào tháng 8/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với cả ba ông Lê Văn Dẽ, Võ Tấn Thái và Trần Hòa Nam.

Cùng thời điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Sỹ Quân – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; khiển trách đối với hai Phó Giám đốc sở KH-ĐT Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt.

Với cương vị là phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (2013 - 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định 46/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014 và vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Với cương vị là phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư (từ tháng 4-2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Còn với cương vị là phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư  (từ tháng 7-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hoàng Yên (T/h)