Thứ năm, 12/09/2019 | 22:13 GMT+7

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII được diễn ra trọng thể tại Hà Nội trong hai ngày 12-13/9. Trong ngày làm việc chiều 12/9, Đại hội phiên thứ Nhất đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, tại Đại hội phiên thứ Nhất, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất bầu đoàn Chủ tịch đại hội, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo đó, đoàn Chủ tịch có 5 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Quyền; Đồng chí Lê Minh Tâm; Đồng chí Dương Thành Bắc; Đồng chí Lê Thị Kim Thanh; Đồng chí Trần Công Phàn.

Trong khuôn khổ Đại hội phiên thứ Nhất, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh đã thông qua chương trình, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử với 100% Đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua chương trình Đại hội.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh đã nêu quy chế Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam; Quy chế Bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại đại hội.

Trưởng ban Thẩm tra tư cách Đại biểu Phan Trung Lý đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội. Theo đó, căn cứ vào danh sách triệu tập đại biểu, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cho biết tổng số đại biểu được triệu tập 336 Đại biểu, trong đó có 104 Đại biểu đương nhiên, 207 Đại biểu được bầu cử, 25 Đại biểu được chỉ định. Số Đại biểu có mặt 328 Đại biểu.

Tại Đại hội phiên thứ Nhất, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam là GS.TS Lê Minh Tâm đã trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2014-2019.

GS.TS Lê Minh Tâm nêu: “Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam Khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã bầu Ban Chấp hành gồm 111 Ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 24 Ủy viên, trong đó gồm có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách, 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, hàng năm có thay thế các ủy viên Ban Chấp hành cụ thể là: Năm 2015, có 2 đồng chí nghỉ công tác, 1 đồng chí từ trần, bầu bổ sung 3 đồng chí. Năm 2016 có 1 đồng chí nghỉ công tác, bầu bổ sung 1 đồng chí. Năm 2017, có 9 đồng chí nghỉ công tác, bầu bổ sung 7 đồng chí (2 đồng chí còn lại không đủ thủ tục của cấp ủy địa phương).

Năm 2018, nghỉ công tác 2 đồng chí, bầu bổ sung 3 đồng chí. Đầu năm 2019, có 1 đồng chí từ trần, hiện tại Ban Chấp hành có 109 đồng chí (một địa phương không giới thiệu người ứng cử). Giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ, 1 Phó Chủ tịch chuyên trách. Như vậy, Ban Thường vụ hiện tại có 25 Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Qua 5 năm hoạt động, Ban Chấp hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII đề ra”.

GS.TS Lê Minh Tâm phát biểu tại Đại hội.

Cũng trong báo cáo, GS.TS Lê Minh Tâm đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019).

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Kiểm tra khoá XII Dương Thành Bắc đã báo cáo công tác kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Báo cáo Tờ trình về dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam (2019). Đại hội phiên thứ Nhất đã lắng nghe thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Điều lệ mới từ các đại biểu.

Tại phiên thứ Nhất: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã Báo cáo những vấn đề cơ bản về công tác nhân sự, thảo luận và chốt danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khoá XIII; Đồng thời đã bầu ra Ban bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII.

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu kết thúc Đại hội phiên thứ Nhất, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá: "Sau phiên làm việc khẩn trương, Đại hội đã thông qua tất cả nội dung quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đã bầu ra Ban bầu cử. Bên cạnh đó, tại phiên làm việc chiều nay đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp về dự thảo Điều lệ Hội. Trên cơ sở đó, các ý kiến sẽ được tiếp thu đầy đủ và tiếp tục thảo luận vào ngày 13/9, nhằm hướng tới xây dựng điều lệ phù hợp với đặc thù của Hội là tổ chức Chính trị-xã hội-nghề nghiệp”.

Chủ tịch Hội luật gia Hải Phòng Trần Ngọc Vinh phát biểu đóng góp ý kiến.

Được biết, trong ngày 13/9, các đại biểu sẽ tiếp tục bước vào Đại hội phiên thứ Hai và phiên thứ Ba với nhiều nội dung đáng chú ý như: Báo cáo rút gọn Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2014 -2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội; Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024…

Nhóm PV

Theo Người Đưa Tin

 

Nguồn: nguoiduatin.vn