Thứ tư, 27/11/2019 | 18:20 GMT+7

Hà Nội: Thí điểm chính quyền đô thị không Hội đồng nhân dân phường

Tại phiên làm việc cuối cùng của kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội với tỷ lệ 81,16% tổng số ĐBQH tham dự tán thành.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV. Ảnh: VOV

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, chiều ngày 27/11, kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội với tỷ lệ 81,16% tổng số ĐBQH tham dự tán thành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Nội dung của Nghị quyết này, các phường trực thuộc thị xã, quận ở Hà Nội sẽ không còn Hội đồng nhân dân mà làm việc theo chế độ Thủ trưởng từ tháng 7/2021. Điều đó đồng nghĩa với việc không tổ chức HĐND tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Về cơ cấu tổ chức, VOV đưa tin, UBND phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. UBND phường loại I và loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch; phường loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường là công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chủ tịch là người đứng đầu UBND phường, chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường; trực tiếp quản lý, sử dụng công chức phường theo quy định của Chính phủ và phân cấp, ủy quyền của cấp trên; ký các văn bản của UBND phường.

Tổ chức chính quyền địa phương ở TP.Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn vẫn duy trì như cũ (Gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

Cũng theo nghị quyết này, HĐND, UBND TP.Hà Nội có nhiệm vụ sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm.

Mục đích của việc thí điểm này là tổ chức lại mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Bạch Hiền (t/h)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn