Thứ bảy, 23/05/2020 | 10:30 GMT+7

Kiên Giang giao Giám đốc sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì thu hồi nộp ngân sách 741 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, các khoản thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 741 tỷ đồng sẽ được hoàn thành trong tháng 9/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến Thanh tra Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra về sai phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, với 13 nội dung được Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện, UBND tỉnh đã rà soát và xác định có 04 nội dung đã thực hiện và thực hiện một phần; 07 nội dung giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện; 02 nội dung tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các khoản thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 741,5 tỷ đồng của 26 dự án sai phạm về tài chính đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang giao Giám đốc sở Tài chính từ nay đến tháng 9/2020, thu hồi nộp ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico số tiền sai phạm xác định giá đát 17,7 tỷ đồng; giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài chính thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 723,8 tỷ đồng.

Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Mường Thanh Luxury Phú Quốc xây không phép. Ảnh: Tuổi Trẻ

UBND tỉnh Kiên Giang giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, trong tháng 6 và 9/2020, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật về thuế để thu hồi về cho ngân sách số tiền 1.570 tỷ đồng nợ động tiền sử dụng đất, tiền thuế đất; 2,6 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế tài nguyên và 1,3 tỷ đồng tiền nợ đóng phí bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Kiên Giang, giao Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc và có biện pháp để thu hồi về cho ngân sách nhà nước tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số tiền 24,3 tỷ đồng mà các tổ chức có hoạt động khai thác còn nợ đọng. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2020.

Đối với nội dung xử lý về hành chính, theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong tháng 6 - 7/2020 sẽ kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh (thời kỳ 2011 - 2017).

Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm. Trong đó, liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai, kiểm điểm giám đốc các sở: TN-MT, NN-PTNT, KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND H.Phú Quốc và các chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc H.Phú Quốc; Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc và Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc…

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu việc tổ chức kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hoàng Yên