Thứ tư, 25/10/2017 | 13:58 GMT+7

Kiến nghị Ninh Thuận miễn nhiệm cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn

Ngày 23/10, Thanh tra Bộ Nội vụ có Thông báo kết luận thanh tra số 680 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/5/2017.

Theo đó, qua kiểm tra trực tiếp 192 hồ sơ bổ nhiệm cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ. Công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; quy trình bổ nhiệm được tiến hành cơ bản đầy đủ.

53 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn

Tuy nhiên, có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định.

Năm 2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2014, qua đó tuyển dụng được 65 công chức. Về cơ bản, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định. Song, trong quá trình tổ chức thi tuyển còn tồn tại, hạn chế như: Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ, một số thành viên các Ban giúp việc cho Hội đồng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo tuyển dụng công chức và quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức là không đúng thẩm quyền; không xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau đối với các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau. Thời gian thi một số môn chưa bảo đảm quy định.

Hội đồng thi tuyển cũng thực hiện không đúng thẩm quyền khi ban hành thông báo kết quả thi tuyển công chức. Một số trường hợp trúng tuyển và phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định nhưng trong quyết định tuyển dụng không ghi rõ việc tập sự của người trúng tuyển. Có 2 cơ quan, đơn vị không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự, không thực hiện chế độ cho người hướng dẫn tập sự.

Từ năm 2014 đến năm 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét chuyển 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền, nhưng quá trình thực hiện còn một số hạn chế, tồn tại như: Hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

UBND tỉnh Ninh Thuận còn giao chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các cơ quan, đơn vị; số lượng tinh giản biên chế công chức tính đến hết năm 2017 chưa bảo đảm tỷ lệ theo kế hoạch đã đề ra. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận còn sử dụng 131 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng công tác quản lý hồ sơ công chức được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hồ sơ công chức của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu một số thành phần hồ sơ; nhiều nơi chưa thực hiện mở sổ đăng ký quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, sổ giao nhận, theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển  dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức. Không thực hiện giao chỉ tiêu lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; có giải pháp giải quyết dứt điểm 131 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu là 6 tháng, miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thực hiện mở sổ đăng ký, giao nhận, theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

 

Nguồn: TTXVN