Thứ hai, 19/08/2019 | 20:53 GMT+7

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu

Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã vùng lên giành chính quyền từ tay thực dân, phản động, làm nên cuộc Cách mạng tháng 8/1945 hào hùng, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1


Lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền được phát đi rộng rãi trong ngày 19/8/1945 

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Nhân dân nhiều địa phương phá kho thóc của Nhật để cứu đói trong những ngày tháng 8/1945. Ảnh: Võ An Ninh

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Nhân dân Hà Nội biểu tình chiếm phủ Khâm sai Bắc Kỳ (Bắc Bộ Phủ) tại số 12 Ngô Quyền, Hà Nội, trong ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1


Nhân dân Hà Nội mít tinh tại Nhà hát Lớn Thành phố trong ngày Tổng khởi nghĩa.

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Lực lượng tự vệ Hà Nội trong những ngày tháng 8/1945

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1


Nhân dân Hải Phòng mít tinh trong ngày giành chính quyền tháng 8/1945

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Nhân dân Thừa Thiên-Huế tham gia giành chính quyền và kéo vào cửa Thượng Tứ (Đông Nam Môn, Kinh thành Huế), ngày 23/8/1945.

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Nhân dân Sài Gòn biểu tình giành chính quyền trên Đại lộ Norodom ngày 25/8/1945

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Nhân dân Sài Gòn biểu tình giành chính quyền ngày 25/8/1945

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1


Trụ sở Việt Nam Giải phóng quân sau khi giành chính quyền tại Thái Nguyên ngày 20/8/1945

Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu - ảnh 1

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Theo Báo Chính Phủ

 

Nguồn: Báo Chính phủ