Thứ năm, 04/04/2019 | 18:43 GMT+7

Những thành tựu nổi bật trong 64 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam

Trong 64 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các thế hệ của Hội Luật gia Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển đi lên của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có một số kết quả chủ yếu như sau: Tham gia đấu tranh trên mặt trận pháp lý, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Về tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Hội đã chủ trì xây dựng thành công 3 văn bản pháp luật quan trọng: Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003; Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và luật Trưng cầu ý dân được thông qua ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Đại diện của Hội đã tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập của nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị định các văn bản QPPL quan trọng khác (riêng 5 năm vừa qua, đại diện Trung ương Hội đã tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập của 19 dự án văn bản QPPL quan trọng. Các cấp Hội cũng thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm góp ý kiến các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định quan trọng. (5 năm vừa qua Trung ương Hội tổ chức được 99 cuộc hội thảo; các tỉnh, thành Hội đã tham gia góp ý kiến xây dựng vào hơn 80.000 lượt văn bản quy phạm pháp luật).

Hội Luật gia Việt Nam vinh dự được nhận cờ thi đua của Ban đối ngoại Trung ương Đảng tại hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại nhân dân 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội: Công tác PBGDPL của Hội được tiến hành thường xuyên với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, góp phần kịp thời phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Trong 5 năm vừa qua, các cấp Hội Luật gia đã tổ chức được 456.000 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho 14.800.000 lượt người dân, phát hành gần 4 triệu các loại bản tin pháp luật, tờ rơi, tờ gấp...

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hoà giải ở cơ sở: Hệ thống trung tâm TVPL và TGPL của Hội được củng cố và phát triển. Hiện nay, Hội đã có 82 trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được thành lập và duy trì được hoạt động thường xuyên, trong đó 11 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương hội và 71 trung tâm trực thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố. Trong 5 năm, các trung tâm tư vấn pháp luật của các địa phương đã thực hiện tư vấn pháp luật được gần 400.000 vụ việc và trợ giúp pháp lý được hơn 107.000 vụ việc.

Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại được đẩy mạnh. Hội Luật gia nhiều tỉnh, thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm là thành viên của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc UBND tỉnh trong việc tư vấn giúp chính quyền giải quyết nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; tham gia các cuộc đối thoại với công dân do UBND tỉnh tổ chức. Nhiều ý kiến của Hội Luật gia đã được các cơ quan ghi nhận và đánh giá cao. Trong 5 năm vừa qua, các cấp hội đã thực hiện tư vấn giải quyết khiếu nại được gần 27.500 vụ việc.

Công tác hoà giải ở cơ sở được tăng cường... Trong 5 năm vừa qua, các cấp hội đã tham gia thực hiện hòa giải thành gần 109.000 các tranh chấp lớn, nhỏ.

Về tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam luôn tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng giao cho; đại diện lãnh đạo Hội còn trực tiếp tham gia các hoạt động về tuyển chọn thẩm phán TAND các cấp, kiểm sát viên VKSND các cấp, đóng góp nhiều ý kiến về đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các thẩm phán, kiểm sát viên và vào các dự thảo án lệ... Trong 5 năm vừa qua, các cấp Hội Luật gia đã tham gia vào hơn 16.337 đoàn giám sát thi hành pháp luật.

Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam luôn thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

Với những thành tích nêu trên, Hội Luật gia Việt Nam đã ba năm liên tiếp (2016, 2017, 2018) được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tặng cờ thi đua là đơn vị đi đầu trong công tác đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Hội Luật gia Việt Nam cũng vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thanh Lam

Bài đang trên ấn phẩm báo in Đời sống&Pháp luật số 55

 

Nguồn: NĐT