Thứ năm, 13/08/2020 | 18:42 GMT+7

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Huỳnh Tấn Việt.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành ba nghị quyết, phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên và phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Tiền Phong

Ông Huỳnh Tấn Việt là Ủy viên Trung ương Đảng, trước đó khi đang trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, ông được Bộ Chính trị cho thôi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công, chỉ định ông Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7/2020, HĐND tỉnh Phú Yên đã họp và biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt.

Theo quy định của pháp luật, kết quả miễn nhiệm trên được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phê chuẩn.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Võ Minh Thức, do đến tuổi nghỉ hưu.
Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Quang Hàm.

Theo Nghị quyết, ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1/8/2020.

Hoàng Yên (T/h)