Thứ sáu, 22/05/2020 | 10:05 GMT+7

TAND Tối cao có bao nhiêu Phó Chánh án?

TAND tối cao hiện có 5 Phó chánh án gồm ông Lê Hồng Quang, bà Nguyễn Thúy Hiền, ông Nguyễn Văn Du, ông Nguyễn Trí Tuệ và ông Dương Văn Thăng.

Phó chánh án TAND tối cao Lê Hồng Quang

Ông  Lê Hồng Quang sinh năm 1968, quê quán huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật, Cử nhân kinh tế. Chức danh: Thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Ông Lê Hồng Quang

Ông Lê Hồng Quang từng giữ chức vụ Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao trước khi được Trung ương luân chuyển về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang vào năm 2014.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Lê Hồng Quang được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Lê Hồng Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ông Lê Hồng Quang được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền

Bà Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1960, quê quán huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật. Chức danh: Thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bà Nguyễn Thúy Hiền học Luật tại Đại học Tổng hợp Humboldt, Berlin, Đức. Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền đã có 36 năm công tác tại bộ Tư pháp. Trong đó có gần 7 năm (từ ngày 12/9/2008 đến ngày 29/7/2015) bà giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Tư pháp.

Tháng 8/2015, bà Nguyễn Thúy Hiền được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Du

Ông Nguyễn Văn Du sinh năm 1963, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật. Chức danh: Thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

TAND Tối cao có bao nhiêu Phó Chánh án? - ảnh 1

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Du. Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao

Căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật Tổ chức TAND và xét đề nghị của Chánh án TAND tối cao, ngày 6/6/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 888/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ

Ông Nguyễn Trí Tuệ sinh năm 1963, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật. Chức danh: Thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

Ngày 21/6/2017, Chủ tịch nước đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao đối với ông Nguyễn Trí Tuệ.

TAND Tối cao có bao nhiêu Phó Chánh án? - ảnh 1

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ. Ảnh: TAND tối cao

Phó Chánh án TAND tối cao Dương Văn Thăng

Ông Thăng sinh năm 1969, quê quán huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật. Chức danh: Thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (trái) trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Dương Văn Thăng. Ảnh:VOV

Ngày 18 /6/2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1059/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Dương Văn Thăng giữ chức danh Thẩm phán TAND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Hoàng Yên (T/h)