Thứ ba, 27/08/2019 | 19:36 GMT+7

TP.HCM sẽ công khai danh tính cán bộ vòi vĩnh, sách nhiễu

TP.HCM sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Người Lao Động cho hay, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND TP yêu cầu trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kế hoạch cũng nêu rõ sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

TP.HCM sẽ công khai danh tính cán bộ vòi vĩnh, sách nhiễu. Ảnh: VTC News

TP kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp. Đồng thời xử lý hình sự, không xử lý hành chính đối với nhưng trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

VTC News thông tin thêm, TP đề nghị các đơn vị trực thuộc UBND TP, chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

Dân trí cho biết, UBND TP cũng yêu cầu rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, cần rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

Công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà. Sau đó phải công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm.

Vũ Đậu (T/h) 

 

Nguồn: NĐT