Thứ sáu, 30/06/2017 | 10:21 GMT+7

Từ ngày 1/7, thay đổi các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của công chức, viên chức tăng lên 1,3 triệu đồng. Các chính sách khác về tăng lương hưu; tăng phí bảo hiểm y tế hộ gia đình; tăng trợ cấp thai sản... cũng có nhiều thay đổi quan trọng.

Theo tin tức trên TTXVN, từ 1/7, Nghị định 47/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mức lương cơ sở của công chức, viên chức tăng lên 1,3 triệu đồng. Điều này cũng đồng nghĩa mức phí tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trợ cấp thai sản,... cũng sẽ tăng lên do được xây dựng trên nền của lương cơ sở.

Báo Công an nhân dân cũng đưa tin, có 9 nhóm đối tượng hưởng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng:

1.Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2.Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của  Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:

a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Từ ngày 1/7, thay đổi các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - ảnh 1

Mức lương cơ sở thay đổi kéo theo chế độ của những chính sách về bảo hiểm y tế thay đổi. Ảnh: Infonet.

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác (tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ,..).

Cụ thể, Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ đóng phí bảo hiểm y tế theo tháng ở mức 4,5 % lương cơ sở. Từ người thứ 2 tới thứ 4, mức phí sẽ lần lượt bằng 70%, 60 % và 50 % mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi, mức đóng chỉ còn 40 % mức đóng của người thứ 1.

Như vậy, sau ngày 1/7/2017, lương cơ sở tăng  lên 1,3 triệu đồng thì mức phí tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng tăng lên. Cùng với việc điều chỉnh lương cơ sở, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cũng sẽ lên so với mức hiện hành.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Do đó, mức trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

Cùng từ ngày 1/7 tới đây, hàng loạt mức công tác phí, phụ cấp lưu trú, thanh toán theo thực tế, thanh toán công tác phí theo tháng,... mới sẽ được tăng thêm theo Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ Tài Chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị có hiệu lực.

Theo Thông tư này, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ,...

Cụ thể, công chức, viên chức, cán bộ và người lao động ở đất liền được cử đi công tác hoặc làm nhiệm vụ trên biển, đảo được hưởng phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày; áp dụng cho cả nhữg ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo).

Đối với thanh toán theo hình thức khoán, cấp lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạp có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên mức khoán 1.000.000 đồng/ngày/người; không phân biệt nơi đến công tác.

(Tổng hợp)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn