Thứ hai, 29/06/2020 | 06:57 GMT+7

Tướng quân đội không được điều hành doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu 12 tháng

Theo nghị định 59, Tướng quân đội sẽ không được điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu 12 tháng.

Người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý khi đương chức. Ảnh minh họa

Theo báo Tuổi Trẻ, dự thảo thông tư nhằm triển khai Nghị định 59 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Bộ Quốc phòng đưa ra để lấy ý kiến.

Trong đó có quy định, người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu 12 tháng.

Cụ thể, dự thảo của bộ Quốc phòng sẽ có 5 lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội sẽ phải áp dụng quy định trên, gồm: kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, hậu cần, kỹ thuật; ngân hàng; thanh tra quốc phòng; doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; nghiên cứu khoa học.

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong 12 tháng kể từ khi nghỉ hưu trong các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Việc quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, các công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu áp dụng đối với các cán bộ, nhân viên ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà trường trong quân đội, viện nghiên cứu, trung tâm, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo Thanh Niên cho biết, dự thảo thông tư mới của Bộ Quốc phòng cũng quy định chi tiết thời gian và danh mục các lĩnh vực công việc phải chuyển đổi công tác trong quân đội.

Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội là 5 năm (đủ 60 tháng) liên tục.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, hành vi lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, nhân viên là hành vi bị nghiêm cấm.

Hoa Vũ (T/h)