Thứ hai, 20/05/2019 | 21:43 GMT+7

Video: Bị nhắc nhở vì ném rác vô ý thức, chủ shop quần áo lao vào đánh tới tấp cô lao công

 

Nguồn: NĐT