Thứ sáu, 03/05/2019 | 14:33 GMT+7

Thanh Hóa - (Bài 2): Huyện Yên Định cho đơn vị không phép tổ chức khảo thí, đánh giá năng lực ngoại ngữ

Trường Bồi dưỡng cán bộ quán lý Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam không được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngoại ngữ (NLNN) nhưng chủ tịch UBND huyện Yên Định đã hạ bút đồng ý cho đơn vị này tổ chức ôn tập, thi, đánh giá NLNN một cách vô tội vạ, bất chấp những quy chế ràng buộc.

UBND huyện Yên Định đã đồng ý cho một đơn vị chưa được cấp phép, tổ chức khảo thí, đánh giá NLNN cho nhân viên, cán bộ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 06/02/2018 đã có Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh.

Đến ngày 25/12/2018, Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản số 3251 về việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Quyết định 543 nêu trên và công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực người học ngoại ngữ, tin học.

Qua đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường quản lý hành chính đối với hoạt động giáo dục trên địa bàn nói chung, trong đó không cho phép các trung tâm hoạt động trên địa bàn khi chưa được Sở GD&ĐT cấp phép; không cho phép hoạt động liên quan đến thi đánh giá NLNN , tin học khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do nào đó UBND huyện Yên Định đã chấp thuận cho một đơn vị chưa hề được cấp phép tiến hành ôn tập khảo thí, đánh giá NLNN trên địa bàn, một mình đi ngược lại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, của Sở GD&ĐT (!?)

Cụ thể, ngày 17/4/2019, chủ tịch UBND huyện Yên Định có văn bản số 878/UBND-NV về việc khảo thí năng lực tiếng Anh đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thuộc huyện Yên Định.

Nội dung ghi rõ, “Đồng ý cho Trường Bồi dưỡng cán bộ quán lý Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phối hợp với tổ chức II Việt Nam tổ chức hướng dẫn ôn tập và khảo thí năng lực ngoại ngữ…”

Tuy nhiên, thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Trường Bồi dưỡng cán bộ quán lý Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam không nằm trong danh sách được Sở này cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Câu hỏi đặt ra, việc chủ tịch UBND huyện Yên Định hạ bút ký chấp nhận cho đơn vị nêu trên được phép tổ chức ôn tập, khảo thí NLNN trên địa bàn huyện Yên Định liệu có dấu hiệu "tiếp tay" cho hoạt động trái phép.

Sở GD&ĐT có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực người học ngọa ngữ, tin học.

Ông Lương Đức Hạnh – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa - cho biết: “UBND tỉnh đã có Quyết định cụ thể giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đào tạo, tránh các trường hợp liên kết đào tạo không đúng với quy định của pháp luật. Huyện Yên Định ra quyết định như thế là không đúng với chức năng, việc này là do Sở quyết chứ không phải UBND huyện. Sau khi nắm bắt chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh”.

Được biết, cách đây không lâu Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và phát hiện có 3 huyện đã tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức trái quy định.

Hiện nay, trên cả nước có 4 đơn vị đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT không bao gồm tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hoạt động trên tại Việt Nam.

Doãn Tài