Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Monday, 27/05/2019 | 01:59GMT+7
 
Thú ăn kiến sở hữu bộ lông dài rậm, hơn nữa chân trước của chúng có móng lớn để tự vệ nên báo đốm đành thả cho nạn nhân bỏ đi mà không thể làm gì hơn.