Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Saturday, 25/05/2019 | 10:11GMT+7
 
Khi báo săn đang kéo linh dương vào một gốc cây để chuẩn bị ăn thịt thì những con khỉ đột gần đó phát hiện và ngay lập tức chạy đến đánh đuổi.