Thứ hai, 21/10/2019 | 21:21 GMT+7

Cua khổng lồ có sải chân dài 1 mét tụ tập chén sạch xác lợn

Những con cua dừa có sải chân 1 mét, nặng 4 kg trên đảo Nikumaroro (Kiribati) đã tranh nhau ăn xác lợn do hổ bỏ lại và tha gọn phần xương về hang.


Nguồn: National Geographic

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn: NĐT