Thứ sáu, 09/08/2019 | 22:19 GMT+7

Thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột được tiến hành ra sao?

Để thực hiện thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột, các nhà nghiên cứu sẽ đưa tế bào gốc của người vào phôi thai chuột nhắt, chuột cống, lợn để tạo nguồn nội tạng phục vụ cấy ghép.


Nguồn: Next

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn: NĐT