Thứ tư, 08/07/2020 | 19:25 GMT+7

Video: Bị hổ mang chúa chích nọc độc, trăn "khủng" quằn quại đau đớn