Thứ năm, 13/02/2020 | 09:38 GMT+7

Video: Hoàng hồn phát hiện trăn "khủng" quấn quanh động cơ ô tô